اثر تورم بر سرمایه گذاری

اثر تورم بر سرمایه گذاری


سرمایه گذاری

سرمایه گذاری یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان در هر جامعه می‌باشد که نقش کلیدی در نوسانات اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی یک کشور دارد. افزایش سرمایه گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می شود. بنابراین این متغیر علاوه بر بعد اقتصادی بر سایر ابعاد از جمله بعد اجتماعی نیز تاثیر گذار خواهد بود و با رونق و افزایش سرمایه گذاری، بیکاری نیز که صدمات جبران ناپذیری در پی دارد، کاهش پیدا می‌کند. در کشورهای توسعه یافته، سهم سرمایه گذاران خصوصی در اقتصاد بیشتر می‌باشد اما در کشورهای در حال توسعه سهم دولت در سرمایه گذاری ها بیشتر می‌باشد.

تاثیر تورم بر سرمایه گذاری خصوصی

در ابتدا لازم است با مفهوم تورم آشنا شویم. تورم به صورت عمومی به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود. در واقع با این افزایش قیمت، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و این پدیده بر سرمایه گذاری به ویژه در بخش خصوصی نیز تاثیرات منفی را به دنبال دارد زیرا سرمایه‌گذار با افزایش تورم، ریسک بیشتری را متحمل می‌شود. مالیات بر شرکت‌ها، نرخ بازگشت سرمایه، اعتبارات و سیاست های اصلاحی دولتی و … از دیگر عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری خصوصی می‌باشد.

تورم، تاثیر یکسانی در تمام سطوح و ابعاد ندارد، در هنگامی که سطح تورم در حد متعادل و قابل پذیرشی قرارداد با تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری می‌توان اثرات منفی آن را پوشش داد اما زمانی که تورم از آستانه پیش بینی شده بیشتر باشد بر سوددهی تاثیر منفی خواهد گذاشت و ثبات اقتصادی را از بین می‌برد در نتیجه سرمایه‌گذاران اشتیاق خود را از دست می‌دهند و به پروژه های دیر بازده ورود نمی‌کنند.

برخی از راهکارهای پیشنهادی

پرداخت تسهیلات آسان به بخش خصوصی.

کاهش نرخ بهره که میل به پس‌انداز را نیز کاهش داده و افراد را به سمت مشارکت و سرمایه‌گذاری سوق می‌دهد.

مالیات بر شرکت‌ها در اقتصاد ایران، نرخ بازگشت خالص سـرمایه را کـاهش داده و بـه طـور کلی تـاثیر منفـی بـر سرمایه‌گذاری خصوصی دارد.

سیاست های تعدیل، توسعه مشارکت عمومی و فراهم شدن زمینه آن، ایجـاد فضـای اطمینـان بخش برای تشویق سرمایه‌گذاران.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *