برخی از قراردادهای تامین مالی


قرارداد B.O.T

این قرارداد از ترکیب حروف اول سه واژه Buildبه معنای ساختن، operateبه معنای بهره برداری و transferبه معنای واگذاری تشکیل شده است.
هنگامی که دولت‌ها در تامین مالی پروژه‌های اقتصادی و طرح‌های زیربنایی کشور ناتوان بوده یا در مواردی نسبت به تامین مالی پروژه‌های اجرایی تمایلی نداشته باشند، براساس قرارداد BOTبخش‌های خصوصی را تشویق می‌کنند تا برای احداث و بهره برداری این نوع پروژه‌ها وارد عمل شوند.
در این روش ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی به عنوان “شرکت پروژه “انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پس از طی مدت معینی و بعد از به دست آمدن درآمد لازم محقق میگردد.
از جمله مزایای این روش کاهش مشکلات عدیده دولت در زمینه استقراض خارجی،پذیرش ریسک پروژه‌ها،پائین بودن کارایی طرح ها و … می باشد.انتقال تکنولوژی به کشور و توسعه زیربنایی از شاخصه های اصلی روش BOT محسوب می گردد. در نهایت درک صحیح این روش از طرف دولت و شرکت های دولتی ( کارفرما ) و استفاده از آن در شرایط مناسب پیش نیـاز اصـلی جهت موفقیت به حساب می آید.

قرارداد B.O.O.T

این روش معادل فارسی Build به معنای ساختن،ownبه معنای تملک، operate به معنای بهره برداری و transfer به معنای واگذاری تشکیل شده است.

در این روش مالکیت تسهیلات تا پایان دوره امتیاز متعلق به سازنده است و پس از آن به صاحبان اصلی پروژه بازگردانده می شود.واگذاری در سال های اخیر به ویژه در کشورهای در حال توسعه به طور روز افزون برای تأمین مالی پروژه های بزرگ عمرانی استفاده می‌شود.معمولاً در این روش بخش خصوصی سرمایه گذاری لازم برای اجرای پروژه را تأمین کرده و بهره‌برداری از پروژه را برای مدت زمان معینی برعهده می گیرد و پس از پایان دوره مشخص شده امتیاز تملک را به مالک برمی‌گرداند.

قرارداد B.O.O

این روش معادل فارسی Build به معنای ساختن،ownبه معنای تملک، operateبه معنای بهره برداری می‌باشد.
در قراردادهای B.O.O، یک سرمایه‌¬گذار که اغلب یک شرکت یا مجموعه‌¬ای از شرکت‌¬های خصوصی است،اقدام به عقد قرارداد با یک دولت می¬‌کند. شرکت خصوصی متعهد می¬‌شود تا قرارداد را با هزینه و سرمایه خود احداث کند.پس از احداث و راه‌¬اندازی پروژه، طبق قرارداد B.O.O ، شرکت سازنده و سرمایه¬‌گذار مالک کل پروژه می‌¬شود و هیچ تعهدی بر انتقال مالکیت به بخش دولتی ندارد.
در آخر نیز سرمایه¬‌گذار که پس از احداث پروژه را تملک هم کرده است،بدون محدودیت زمانی اقدام به بهره‌¬برداری از پروژه می¬‌کند.در این نوع قرارداد، سرمایه‌گذار از طریق عوارض اجاره‌ها،سایر مخارج و درآمدهای ناشی از اجرای پروژه اقدام به بازگرداندن سرمایه و جمع‌آوری سود حاصله می‌کند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *