تاثیرات تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

سرمایه-گذاری-بخش-خصوصی

سرمایه-گذاری-بخش-خصوصی


نقش بانک در کشورهای در حال توسعه

در کشورهای توسعه یافته به دلیل وجود بازار بورس پیشرفته، بازار مالی گسترده و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فراوانی که وجود دارد، نقش بانک‌ها و اعتبارات بانکی در تامین منابع بسیار کم‌تر است. اما در کشورهای در حال توسعه عکس این عمل اتفاق می‌افتد و امکان تامین منابع از طریق موسسات اقتصادی و بازار سهام کم‌تر است. از طرفی نیز تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی راه‌های تامین منابع خارجی را نیز بسیار دشوار می‌کند. به همین دلیل اقتصاد ایران به سوی بانک محور شدن سوق پیدا می‌کند.

دولتی بودن اقتصاد ایران نیز یکی از چالش‌های پیش رو در این زمینه می‌باشد. در واقع اختیار منابع بودجه کشور در دست دولـت‌ بـوده و سـرمایه‌گـذار ی در سـطح سازمان‌ها و کارخانجات دولتی متوقف می‌شود. بانک‌ها نیز بـه عنـوان تزریـق کننـده منـابع بـه صـورت تسهیلات به بخش خصوصی وظایف خود را به نحو کامـل انجـام نـداده و در برخـی مـوارد طـرح هـای تبصرهای و تکلیفی دولت به بانک‌ها نیز بار آنها را دوچندان می‌کند.

تاثیر نرخ بهره بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

در همین راستا نرخ تسهیلات بانکی به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معرفی می‌گردد. نرخ سود تسهیلات بانکی رابطه معکوسی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بلند مدت دارد. به این معنا که هر میزان هرچه نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی افزایش یابد، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش خواهد یافت.

تاثیر اعطای اعتبارات بانکی به بخش خصوصی بر سرمایه‌گذاری

از طرفی دیگر با بررسی الگوهای موجود، اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی دارای رابطه مثبت و معنی دار با سرمایه گذاری بخش خصوصی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد یک درصد افزایش در اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، 23/0 درصد سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. بنابراین رابطه بسیار قوی میان سرمایه گذاری بخش خصوصی و اعتبارات اعطایی بانکی به بخش خصوصی وجود دارد و هرچه اعتبارات بانکی بیشتر باشد سرمایه‌گذار با رغبت بیشتری اقدام به سرمایه‌گذاری‌های کلان خواهد کرد.

بنابراین متغیر نرخ سود تسهیلات بانکی در دراز مدت اثری منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد داشت اما اعتبارات و تسهیلات بانکی اعطایی به بخش خصوصی اثری مثبت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته و موجب رونق آن می‌گردد.

 

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *