تغییر کاربری فضاهای سبز شهری


طرح تفصیلی شهری همانطور که در مقالات قبلی گفته شد شامل کلیه جزئیات مرتبط به طرح جامع شهری می‌باشد و یکی از زیر مجموعه‌های این طرح،تفکیک اراضی شهری است تا زمین‌های شهری تغییر کاربری غیر مجاز نداشته باشند.

در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران،پهنه حفاظت همان فضاهای سبز و باز عمومی و خصوصی شهر مانند پارکهای جنگلی،باغات و اراضی زراعی پهنه‌های حفاظت ویژه تعریف شده است که اهمیت و اثرات این فضاها در زیبایی شهر و همچنین تاثیرات زیست محیطی آنها غیر قابل انکار می‌باشد.از همین رو ساخت و ساز در این پهنه ها بسیار محدود بوده و فقط تحت شرایط خاصی از جمله توسعه گردشگری و تفرج،خدمات آموزشی،درمانی،فرهنگی و … امکانپذیر می‌باشد و ساخت و ساز به صورت انبوه ممنوع می‌باشد تا از این طریق بتوان از این فضاهای شهری حفاظت نمود.

بر همین اساس شهرداری دستورالعمل‌هایی را ارائه داده است که بر اساس آن ساخت و ساز در فضاهای مشجر و باغات شهری خصوصی تا 30 درصد مساحت زمین امکان پذیر می‌باشد و مابقی بر طبق طرح تفصیلی باید حفظ شود.تصمیم گیری بابت تغییر کاربری فضاهای شهری توسط شهرداری تایید می‌شود.

بر همین اساس برای صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری آن کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران صلاحیت تایید و یا رد تغییر کاربری را دارد.کاربری اراضی نیز به دو دسته باغ و غیر باغ تقسیم می‌شوند که تایید و رد صلاحیت آن بر عهده کمیسیون ماده 7 می‌باشد.در واقع وظیفه کمیسیون ماده ۵ عبارت است از بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها.البته این کمیسیون برای تصویب قواعد طرح‌های تفضیلی نباید از چهارچوب قوانین طرح جامع شهری و قوانین مربوطه نیز خارج شود.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *