تشکیل تعاونی مسکن برای خانه دار شدن کارکنان اداره کل بنادر هرمزگان


تعاونی مسکن برای هدف کسب سود فعالیت نکرده و از طریق مشارکت عموم برای کمک و بهبود سکونت برای همه اقشار جامعه تعریف شده است.تعاونی مسکن کارمندی و تعاونی مسکن کارگری نیز به همین علت تاسیس گردیده تا با هزینه کمتر امکان صاحب خانه شدن برای همه افراد به خصوص اقشار کم درآمدتر را فراهم کند.

یکی از چالش‌ها در زمینه تعاونی مسکن،تملک اراضی با کاربری غیر مسکونی توسط تعاونی ها بود که باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای سهام داران و اعضا و مدیران می‌گردید.بر همین اساس در سال 1381 برای رفع این چالش مصوباتی وضع شد که نه تنها تعاونی ها بلکه کلیه اشخاص را از خرید و فروش اراضی با کاربری غیر مسکونی برای امور مرتبط با مسکن منع می‌کند.بر اساس ماده 4 همین قانون هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و‌اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (‌قانونی) شهرها اعم از‌داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهائی که‌طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد.

از دیگر چالش های پیش رو تخلف مدیران تعاونی از تعهداتشان می‌باشد که قانونگذار برای جلوگیری از آن نیز تدبیرهایی اندیشیده است که در فصل 21 قانون تعاونی ها به صورت کامل به آن پرداخته است و هم مجازات های نقدی و هم غیر نقدی برای آن در نظر گرفته است.برای مثال در ماده (126) قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1370، هریک از اعضای هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان شرکت تعاونی ، در صورتی که با سوء نیبت برخلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه مصوب ،‌ مرتکب عملی شود که موجب زیان تعاونی گردد علاوه بر جبران زیان وارده به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *