دی 1399

چالش‌های تعاونی مسکن

تعاونی مسکن برای هدف کسب سود فعالیت نکرده و از طریق مشارکت عموم برای کمک و بهبود سکونت برای همه اقشار جامعه تعریف شده است.تعاونی مسکن کارمندی و تعاونی مسکن ... ادامه مطلب
قرارداد مشارکت

قرارداد DBFOM

همانطور که در مقالات گذشته اشاره کردیم قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی تحت عنوان قراردادهای PPP  مورداستقبال بسیاری از دولت ها و شرکت های خصوصی بزرگ قرار گرفته است.بر طبق ... ادامه مطلب

قرارداد مشارکت خصوصی و عمومی

قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی هنگامی که صحبت از پروژه‌های کلان اقتصادی و عمرانی میشود،مشارکت بخش عمومی و خصوصی اهمیت فراوانی پیدا می‌کند.قرارداد‌های بخش خصوصی و عمومی تحت عنوان قرارداد‌های ... ادامه مطلب

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت مشارکت در ساخت یکی از روش‌های رایج در قراردادهای ساخت و ساز و سرمایه گذاری می‌باشد.با توجه به اینکه ارزش هر ساختمان به ارزش زمین آن وابسته ... ادامه مطلب