بهمن 1399

FCL و LCL در تجارت

اصطلاح FCL  اصطلاحی رایج در تجارت و حمل و نقل می‌باشد.این اصطلاح مخففContainer Load   Full  می‌باشد در این حالت تاجر یک کانتینر را از کشتیرانی برای ارسال بار خود دریافت ... ادامه مطلب

ساختار شکست کار(WBS)

ساختار شکست پروژه معمولا در پروژه های بزرگ عمرانی شکست پروژه و تقسیم آن به سطوح مختلف اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند زیرا از این طریق می‌توان کنترل و نظارت ... ادامه مطلب