برندینگ

قرارداد-فرانشیز-(Franchise)

قرارداد فرانشیز (Franchise)

قرارداد فرانشیز (Franchise) در واقع فرانشیز گیرنده کسب و کار مستقلی ندارد و حق امتیاز استفاده از کسب و کار را دریافت می‌کند و از این طریق شبکه‌ای از کسب ... ادامه مطلب