سرمایه گذاری

اقتصاد-بانک-محوراقتصاد-بانک-محور

بررسی اقتصاد ایران

بررسی اقتصاد ایران نظام مالی کشور ها به صورت کلی به دو دسته نظام بانک محور و نظام بازار محور تقسیم می‌گردد. در نظامی که محوریت بانک ها هستند، بانک‌ها ... ادامه مطلب
اثر تورم بر سرمایه گذاری

اثر تورم بر سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاری سرمایه گذاری یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان در هر جامعه می‌باشد که نقش کلیدی در نوسانات اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی یک کشور دارد. افزایش سرمایه گذاری ... ادامه مطلب
ارز دیجیتال-Hi crypto

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال یکی از انواع سرمایه‌گذاری می‌باشد که یکی از مهم‌ترین محرکه‌های اقتصادی در هر کشور است اما باید در نظر گرفت اکثرا می خواهند به گونه‌ای سرمایه‌گذاری ... ادامه مطلب