سرمایه گذاری

قرارداد R.O.T هلدینگ سرمایه گذاری سلام

قرارداد R.O.T

قرارداد R.O.T یکی از روش‌های مورد استفاده دیگر در تامین منابع استفاده از قرارداد ROT  می‌باشد. در واقع به نوعی ... ادامه مطلب
قرارداد مشارکت

قرارداد DBFOM

همانطور که در مقالات گذشته اشاره کردیم قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی تحت عنوان قراردادهای PPP  مورداستقبال بسیاری از دولت ... ادامه مطلب