شهرسازی

پیش-آمدگی-بنا

الزامات پیش آمدگی ساختمان

الزامات پیش آمدگی ساختمان یکی از ضوابط شهرداری‌ها در خصوص مقررات مرتبط با ساختمان، الزامات پیش آمدگی ساختمان است. در واقع به هر نوع از بیرون‌زدگی از نمای ساختمان شامل ... ادامه مطلب
توسعه-پایدار

توسعه پایدار شهری

توسعه پایدار بر اساس تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه پایدار عبارت است از توسعه‌ای که نیازهای کنونی را برطرف می‌کند بدون آنکه توانایی نسل‎‌های آینده را در ... ادامه مطلب