فنی مهندسی

پیش-آمدگی-بنا

الزامات پیش آمدگی ساختمان

الزامات پیش آمدگی ساختمان یکی از ضوابط شهرداری‌ها در خصوص مقررات مرتبط با ساختمان، الزامات پیش آمدگی ساختمان است. در واقع به هر نوع از بیرون‌زدگی از نمای ساختمان شامل ... ادامه مطلب
بیمارستان-سبز

بیمارستان سبز چیست؟

بیمارستان سبز و توسعه پایدار در دنیای امروز بحث توسعه پایدار از مهم‌ترین مباحث در همه زمینه‌ها به‌حساب می‌آید. از مباحث مرتبط با گردشگری پایدار گرفته تا معماری سبز و ... ادامه مطلب
پروژه هتل بیمارستان هلدینگ سلام

هتل بیمارستان

هتل بیمارستان کشور ما ایران از توانایی های بالقوه‌ای برای حضور در بازار گردشگری پزشکی و سلامت برخوردار می‌باشد. بنابراین توجه به این ویژگى خاص می توانند زمینه‌ساز پیشرفت‌هاى چشمگیری ... ادامه مطلب
مهندسی تخریب

مهندسی تخریب

مهندسی تخریب از طریق انفجار فرایند تخریب فرایندی بسیار حساس و مهم در زمینه ساخت و ساز می‎‌باشد. از آنجایی که ساخت و ساز و مصالح به کار رفته در ... ادامه مطلب