بیمارستان-سبز

بیمارستان سبز چیست؟

بیمارستان سبز و توسعه پایدار در دنیای امروز بحث توسعه پایدار از مهم‌ترین مباحث در همه زمینه‌ها به‌حساب می‌آید. از مباحث مرتبط با گردشگری پایدار گرفته تا معماری سبز و ... ادامه مطلب
سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی و محیط زیست

سیستم HSE

HSE این عبارت مخفف شده Health, Safety and Environment  به معنای سلامت(بهداشت)، ایمنی و محیط زیست است. سیستم HSE ابزار مدیریتی است که در واقع در جهت بهبود ایمنی در ... ادامه مطلب
دهکده-سلامت موسسه حقوقی سلام

دهکده سلامت

دهکده های سلامت در واقع کاربری‌های درمانی و اقامتی هستند که در آن درمان‌های طبیعی در کنار سایر درمان‌های پزشکی صورت می‌گیرد. این مجموعه ها می‌توانند در مساحت های مختلف ... ادامه مطلب