اصطلاح FCL  اصطلاحی رایج در تجارت و حمل و نقل می‌باشد.این اصطلاح مخففContainer Load   Full  می‌باشد در این حالت تاجر یک کانتینر را از کشتیرانی برای ارسال بار خود دریافت می‌کند.در حالت کلی باید یک کانتر پر از بار فرد باشد اما حتی در صورتی که کانتر پر نشده باشد به خاطر وجود یک فرستنده از اصطلاح FLC  استفاده می‌شود در مقابل نیز حالتی وجود دارد که در کانتینر، بار یک فرد وجود ندارد بلکه به صورت اشتراکی چند نفر بار خود را در یک کانتینر تحویل کشتیرانی برای حمل و نقل داده اند که به آن  Less Than A Container Load  یا در اصطلاح LCL  گفته می‌شود.

در واقع خود کشتیرانی با استفاده از بار چند فرستنده یک کانتینر را به صورت مشترک پر می‌کند. در این حالت مسئولیت بارچینی و بارگیری با کشتیرانی می‌باشد اما در حالت اول مسئولیت با فرستنده است.

در واقع یکی از تفاوت‌های اصلی بین  FCL  و  LCL  در حالتی است که چه کسانی کانتینر را پر و یا بارچینی می‌کنند. در حالتی که خود توسط خود فرستنده بارگیری و بارچینی شود به آن حالت  FCL  و در حالتی که خود حمل کننده و کشتیرانی کانتینر را بارگیری و بارچینی کند به آن LCL  گفته می‌شود.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *