اظهارنامه S.A.D

اظهارنامه گمرکی

اظهارنامه گمرکی اظهارنامه گمرکی در صادرات و واردات برای ترخیص کالاها مورد استفاده هستند. بر طبق تعریف سازمان جهانی گمرک،اظهارنامه گمرکی  (World Customs Organization)عبارت است از هر گونه اظهار یا ... ادامه مطلب