اظهارنامه S.A.D

اظهارنامه گمرکی

اظهارنامه گمرکی اظهارنامه گمرکی در صادرات و واردات برای ترخیص کالاها مورد استفاده هستند. بر طبق تعریف سازمان جهانی گمرک،اظهارنامه ... ادامه مطلب