تجارت بین الملل

اسناد اعتباری LC

اعتبارات اسنادی LC مقرات متحد الشکل اعتبارات اسنادی یا  UPC  قوانین و مقررات متحدالشکل و همسانی هستند که توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC برای یکسان سازی روند گشایش اسناد اعتباری ... ادامه مطلب