تهاتر تراکم

تهاتر تراکم

تراکم شهرداری

تراکم،میزان و تعداد ساختمان های احداث شده در فضایی مشخص از شهر می‌باشد.  تراکم ها بر اساس نوع و جنس واحد اندازه گیری به دو دسته تقسیم می شوند: الف) ... ادامه مطلب