توسعه پایدار

توسعه-پایدار

توسعه پایدار شهری

توسعه پایدار بر اساس تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه پایدار عبارت است از توسعه‌ای که نیازهای کنونی را برطرف می‌کند بدون آنکه توانایی نسل‎‌های آینده را در ... ادامه مطلب