ساماندهی پروژه های ناموفق

قرارداد R.O.T هلدینگ سرمایه گذاری سلام

قرارداد R.O.T

قرارداد R.O.T یکی از روش‌های مورد استفاده دیگر در تامین منابع استفاده از قرارداد ROT  می‌باشد. در واقع به نوعی می‌توان آن را در ساماندهی پروژه‌های ناموفق نیز به کار ... ادامه مطلب