قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت

قرارداد DBFOM

همانطور که در مقالات گذشته اشاره کردیم قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی تحت عنوان قراردادهای PPP  مورداستقبال بسیاری از دولت ها و شرکت های خصوصی بزرگ قرار گرفته است.بر طبق ... ادامه مطلب

قرارداد مشارکت خصوصی و عمومی

قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی هنگامی که صحبت از پروژه‌های کلان اقتصادی و عمرانی میشود،مشارکت بخش عمومی و خصوصی اهمیت فراوانی پیدا می‌کند.قرارداد‌های بخش خصوصی و عمومی تحت عنوان قرارداد‌های ... ادامه مطلب