قرارداد پیمانکاری

پیمانکاری2

قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری قرارداد پیمانکاری، در واقع توافقی میان کارفرما و پیمانکار می‌باشد. بر اساس این قرارداد روابط بین کارفرما و پیمانکار به جهت انجام کاری مشخص در مقابل وجه معین ... ادامه مطلب
پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری قرارداد پیمانکاری به صورت کلی قراردادی است که مطابق آن، یکی از طرفین قرارداد کارفرما است و  انجام مجموعه‌ای از امور را بر طبق قرارداد به پیمانکار واگذار ... ادامه مطلب