قرارداد PPP

قرارداد مشارکت خصوصی و عمومی

قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی هنگامی که صحبت از پروژه‌های کلان اقتصادی و عمرانی میشود،مشارکت بخش عمومی و خصوصی اهمیت فراوانی پیدا می‌کند.قرارداد‌های بخش خصوصی و عمومی تحت عنوان قرارداد‌های ... ادامه مطلب