مالیات بر صادرات

مالیات بر صادرات

مالیات بر صادرات

مالیات همانطور که می‌دانید مالیات به عنوان یک مسئولیت و هزینه اجتماعی تلقی می‌شود و در واقع بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی از طریق مالیات به دولت منتقل میگردد تا ... ادامه مطلب