cryptocurrency

رمز‌ ارزها

رمز ارزها رمز ارزها در واقع زیر مجموعه‌ای از ارزهای دیجیتال می‌باشند که از طریق الگوریتم‌ها رمزنگاری و به صورت غیر متمرکز اداره می‌شوند.این ارزها تماما در بستر دیجیتال هستند ... ادامه مطلب